Warunki gwarancji dla towarów polskie blaty

Polskie Blaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rogowskiej 117D 54-440 (zwanej dalej jako Gwarant) udziela gwarancji na produkty drewniane, które zostały zaimpregnowane przez gwaranta, na okres 12 miesięcy, liczony od daty otrzymania towaru przez Kupującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.